This week

Theatre
Prague - Black Light Theatre Metro
Next performance: Tu 20 Aug 2019, 20:00
Theatre
Prague -
Next performance: Tu 20 Aug 2019, 20:00
Theatre
Prague - Image Theatre
Next performance: Tu 20 Aug 2019, 20:00
Classic Concerts
Prague - Boccaccio Ballroom - Grand Hotel Bohemia
Next performance: Tu 20 Aug 2019, 19:00-21:30
Theatre
Prague - Marionette Theatre
Next performance: Tu 20 Aug 2019, 20:00
Opera - Wolfgang Amadeus Mozart
Prague - Estates Theatre
Next performance: Tu 20 Aug 2019, 19:00
Theatre
Prague - Image Theatre
Next performance: We 21 Aug 2019, 20:00
Theatre
Prague - Black Light Theatre Metro
Next performance: Th 22 Aug 2019, 20:00
Theatre
Prague - Marionette Theatre
Next performance: Th 22 Aug 2019, 18:00
Theatre
Prague - Image Theatre
Next performance: Fr 23 Aug 2019, 20:00
Laterna magika
Prague - The New Stage
Next performance: Fr 23 Aug 2019, 20:00
Theatre
Prague - Black Light Theatre Metro
Next performance: Mo 26 Aug 2019, 20:00
Opera - Giacomo Puccini
Prague - Prague National Theatre
Next performance: Tu 27 Aug 2019, 19:00