Opera

Opera
Prague - Estates Theatre
Next performance: Tu 10 Dec 2019, 19:00
Prague National Theatre
Prague - Prague National Theatre
Next performance: We 11 Dec 2019, 19:00
Prague National Theatre
Prague - Prague National Theatre
Next performance: Fr 13 Dec 2019, 19:00
Prague National Theatre
Prague - Prague National Theatre
Next performance: Su 15 Dec 2019, 17:00
Prague National Theatre
Prague - Prague National Theatre
Next performance: Su 15 Dec 2019, 11:00
Prague National Theatre
Prague - Prague National Theatre
Next performance: Su 15 Dec 2019, 17:00
Opera
Prague - Estates Theatre
Next performance: Th 19 Dec 2019, 19:00
Prague National Theatre
Prague - Prague National Theatre
Next performance: Fr 20 Dec 2019, 19:00
Prague National Theatre
Prague - Prague National Theatre
Next performance: Sa 28 Dec 2019, 11:00
Prague National Theatre
Prague - Prague National Theatre
Next performance: Sa 28 Dec 2019, 19:00
Opera
Prague - Estates Theatre
Next performance: Tu 31 Dec 2019, 20:00
Prague National Theatre
Prague - Prague National Theatre
Next performance: We 01 Jan 2020, 17:00
Prague State Opera
Prague - Prague State Opera
Next performance: Su 05 Jan 2020, 19:00
Opera
Prague - Estates Theatre
Next performance: We 08 Jan 2020, 19:00
Prague State Opera
Prague - Prague State Opera
Next performance: Th 09 Jan 2020, 19:00
Opera
Prague - Estates Theatre
Next performance: Th 09 Jan 2020, 19:00
Opera
Prague - Estates Theatre
Next performance: Sa 11 Jan 2020, 14:00
Opera
Prague - Prague State Opera
Next performance: Th 16 Jan 2020, 19:00
Opera
Prague - Prague State Opera
Next performance: Su 19 Jan 2020, 19:00
Prague National Theatre
Prague - Prague National Theatre
Next performance: Th 23 Jan 2020, 19:00
Prague National Theatre
Prague - Prague National Theatre
Next performance: Fr 31 Jan 2020, 18:00
Prague National Theatre
Prague - Prague National Theatre
Next performance: Fr 07 Feb 2020, 19:00
Opera
Prague - Prague State Opera
Next performance: Fr 07 Feb 2020, 19:00
Prague National Theatre
Prague - Prague National Theatre
Next performance: Fr 14 Feb 2020, 19:00
Opera
Prague - Prague State Opera
Next performance: Fr 14 Feb 2020, 19:00
Prague National Theatre
Prague - Prague National Theatre
Next performance: Sa 15 Feb 2020, 11:00
Prague National Theatre
Prague - Prague National Theatre
Next performance: Su 16 Feb 2020, 19:00
Prague State Opera
Prague - Prague State Opera
Next performance: Fr 28 Feb 2020, 19:00
Prague National Theatre
Prague - Prague National Theatre
Next performance: Fr 28 Feb 2020, 19:00
Prague National Theatre
Prague - Prague National Theatre
Next performance: We 04 Mar 2020, 19:00
Prague National Theatre
Prague - Prague National Theatre
Next performance: Th 19 Mar 2020, 19:00
Prague National Theatre
Prague - Prague National Theatre
Next performance: Th 26 Mar 2020, 19:00
Opera
Prague - Prague National Theatre
Next performance: Th 26 Mar 2020, 19:00
Prague National Theatre
Prague - Prague National Theatre
Next performance: Th 02 Apr 2020, 19:00
Prague State Opera
Prague - Prague State Opera
Next performance: Fr 03 Apr 2020, 19:00
Opera
Prague - Estates Theatre
Next performance: Fr 03 Apr 2020, 19:00
Estates Theatre
Prague - Estates Theatre
Next performance: Fr 10 Apr 2020, 19:00
Opera
Prague - Prague State Opera
Next performance: Su 19 Apr 2020, 19:00
Prague State Opera
Prague - Prague State Opera
Next performance: Th 23 Apr 2020, 19:00
Prague National Theatre
Prague - Prague National Theatre
Next performance: Th 23 Apr 2020, 19:00
Opera
Prague - Prague State Opera
Next performance: Th 30 Apr 2020, 19:00
Prague National Theatre
Prague - Prague National Theatre
Next performance: Th 28 May 2020, 19:00
Opera
Prague - Prague National Theatre
Next performance: Sa 06 Jun 2020, 14:00
Prague National Theatre
Prague - Prague National Theatre
Next performance: Th 25 Jun 2020, 19:00